S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr320.10.2019 - Rikiho dobrodružstvá II. - Ako sa Riki stratil a znva našielRikiho dobrodružstvá II. - Ako sa Riki stratil a znova našiel Pripravujeme pokračovanie úspešnej... arr318.10.2019 - Ebook "Ako napísať pútavý motivačný list" už k dispozíciiK dispozícii máme už aj ebook "Ako napísať pútavý motivačný list", ktorý vhodne dopĺňa ebook "Ako... arr321.4.2015 - E-bookAko napísať atraktívny životopis je na sveteE-book Ako napísať atraktívny životopis je na svete a je pre vás zdarma... stačí si ho objednať a... arr3Aktualizovaný ZP od 01.01.2015Stiahnite si úplné znenie Zákonníka práce účinného od 01.01.2015...

TOVAR V AKCII

naša cena                       
skladom
naša cena                       
skladom
naša cena 240,00 EUR
skladom

KONTAKTY

Mgr. Silvia Lidajová - HR Master
Ul. na Priehon 70
949 05 Nitra 5
tel: +421 948 333 002
napíšte nám
silvia.lidajova@icloud.com

NAJPREDÁVANEJŠÍ

ANKETA

Je prehľadný a vhodne štruktúrovaný životopis dôležitý pri hľadaní zamestnania?

Rozhodne áno 34% Skôr áno 23% Skôr nie 21% Vôbec nie 22%

OBCH. PODMIENKY
Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.hrmaster.sk. Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (www.hrmaster.sk) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.hrmaster.sk je:

Mgr. Silvia Lidajová - HR Master

Ulica Na Priehon 332/70

949 05 Nitra

IČO: 48 175 951

DIČ: 1047296217

č.ú.: SK35 1100 0000 0080 1803 7916 (Reiffeisen Bank)

Nie sme platcami DPH

Nakupovanie tovaru a služieb na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.hrmaster.sk, resp. mailové objednávky služieb na e-mail: info@hrmaster.sk, resp. silvia.lidajova@icloud.com považujeme za záväzné. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

V prípade predaja našich e-Bookov (elektronických kníh) uvádzame, že tento materiál je naším informačným produktom a akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou e-Bookov zároveň súhlasíte, že za akékoľvek použitie informácií z nich, za úspechy či neúspechy z toho plynúce autor nenesie žiadnu zodpovednosť. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru a skúseností autorky k problematike.

2. Vybavenie objednávky

Tovar  a služby dodávame kupujúcemu na základe elektronickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar, resp. službu väčšej hodnoty, alebo za tovar výhradne na objednávku. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň aj ako záručný list, bude zákazníkovi odoslaný elektronicky a to na e- mailovú adresu uvedenú pri objednávke. Nákupom zákazník súhlasí s odoslaním elektornickej podoby daňového dokladu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. V prípade, že má zákazník záujem o písomnú faktúru, je potrebné o tom upozorniť predajcu. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s obchodnými  a nákupnými podmienkami na webovej stránke www.hrmaster.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnu súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, najneskôr do doby vyskladnenia tovaru. V prípade služieb do doby, pokiaľ neprebehli reálne žiadne práce zo strany predávajúceho na objednávke, mailom na adrese: info@hrmaster.sk. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci – spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a jednorazovo vyskúšať, resp. prezrieť. Výskúšať tovar neznamená začať ho používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

POSTUP:

1) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

2) Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete:

- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

- v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu,

- číslo faktúry,

- Váš podpis a dátum.

3) Späť s tovarom nám zašlite aj originál - doklad o kúpe.

4) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5) Adresa pre spätné doručenie:

Mgr. Silvia Lidajová
Ulica Na Priehon  332/70
949 05 Nitra

Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.

5. Dodacie podmienky a spôsob platby

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať, telefonicky alebo e-mailom.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom Slovenskej Pošty na dobierku, len v rámci SR. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru). Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú Slovenskou Poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na Vašej pobočke Slovenskej Pošty - resp. u poštového doručovateľa).

c) Uzavretím obchodnej zmluvy, čiže odoslaním záväznej objednávky sa kupujúci zaväzuje k prebratiu tovaru a tým k zaplateniu faktúrovanej sumy. Pri nedodržaní obchodných podmienok (neprevzatie dobierky), predávajúci má nárok na kompenzáciu nákladov spojených so zabalením a odoslaním tovaru v sume  3,00 Eur. Kupujúci, ktorý poruší obchodné podmienky neprevzatím zásielky, je povinný uhradiť tieto náklady na účet predávajúceho.

6. Záruky a reklamácie

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba, začína plynúť dňom expedovania tovaru. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

Náklady na dopravu k nám hradí kupujúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradíme my. Ak zistíte chybu tovaru, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovu adresu info@hrmaster.sk a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili vrátane faktúry. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene 1. alebo 2. triedou. Neposielajte tovar na dobierku.

Reklamácie posielajte poštou na adresu:

Mgr. Silvia Lidajová
Ulica Na Priehon  332/70
949 05 Nitra

- do zásielky nám prosím uveďte príčinu reklamácie

- priložte kópiu faktúry - priložte presnú definíciu poškodenia a miesto, ak sa dá označte

- v prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj Vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/

- uveďte aj Vaše číslo telefónu, e-mail, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať Vám o nej informácie

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením a poškodením - roztrhnutie, prerezanie, poškriabanie

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania starostlivosti

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

7. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. 
Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý v plnom znení zohľadňuje nariadenie EÚ o GDPR, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich len vo svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. 
Spoločnosť Mgr. Silvia Lidajová - HR Master sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

8. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Zb. z. v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

NDM1N